Kanino?

While cleaning up my hard disc to free some needed space for my travel photos, I came across this file containing the song entitled “Kanino?”.  It brought back fond memories – this is the first song that our class, UP Medicine Class of 1985, entered in the annual “Tao Rin Pala” 1982 choral competion of the UP Medical Students’ Society (UPMSS). Although we didn’t win the gold (we came in second though), this song became our class anthem.  It is an artistic collaboration between Dr. Tes Bacnis-Abola and Dr. Darwin Dasig.

For me, the lyrics are as current today as they were 28 years ago … and in so many ways, reflect the “travel” I have chosen to pursue 25 years after leaving the college of medicine.

UPCM_2

 

Sa bughaw ng umaga
Sa paglisan ng huling tala …
Pagmamasdan ko ang buong mundo.
Pakikinggang mabuti,
Ang tahimik na sinasabi …
Ng langit na payapa
At hanging kay sariwa ..  (2x)

UPCM_1

 

Ikaw ang anak ng bayan
Saan patungo ang iyong daan?
Ano ang hantungan
Ng iyong huling hakbang?
Buhay mong taglay
Kanino iaalay?
Kanino ka anak?
Kanino ka?

River Scene_1

 

Paano ang sanga
Kung ang ibon ay wala na?
Paano ang dilim,
Kung ang kandila’y lihim?
Ano ba ang hinaharap
Kung ang ngayo’y walang pangarap?
Saan kaya lilipad
Ang mga ibig na matupad?

Kaya’t lilinawin
Ang tunay na layunin,
Bayan ba’y diringin
O ang sarili ang uunahin?

Baybay Sunset

Ngunit ang dagat
Ay hindi laging panatag.
May panahong mahinahon
Minsan naman’y inaalon.

Landas ay di laging tuwid
Minsan pa’y mayroong balakid.
Ngunit sa may panata,
Walang malayong tala.

back to home page

Philippine Travel , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>